Info


Normen en waarden

Bij de KFC Jeugdwerking staan we voor volgende waarden en normen


K=Karaktervormen als mens EN voetballer, maar ookKeikop, de bijnaam voor Poperingenaars die nooit opgeven ook al is het even moeilijk.

F=Funtijdens trainingen wedstrijden

C=Centraal, waarmeewe willen zeggen dat elke speler centraal staat.


J=Jeugdwerkingen vooral deJeugdspelersworden hoog in het vaandel gedragen


E=Enthousiasmevan zowel trainers ALS spelers


U=Uitdagend, we staan eroponze jeugd uit te dagen


G=Gedrag, we willen een positieve uitstralinghebben naar de buitenwereld, maar ook “Groeimindset” waarmee we de spelers willen begeleiden via Project KopOp


D=Durven, we vragen onze spelers lef te tonen, maar ook Doorgroeien want het ultieme doel is om door te groeien naar de 1steploeg.


Deze waarden dragen we naastFairplay en Respect hoog in het vaandel

Daarnaast hechten we veel belang aan de charters die terug te vinden zijn bovenaan deze pagina.

Visie en Misie

Scouting

Voetbalongeval?Wanneer je op training of tijdens een wedstrijd een sportongeval hebt, dan moet u dit zo snel mogelijk aangeven bij secretaris Philippe Cailliau via een formulier ongevalaangifte.

Je kan een formulier verkrijgen via de afgevaardigde, de secretaris of hierdownloaden.

U dient het formulier volledig te laten invullen door een arts. Let wel : indien er een tussenkomst nodig zal zijn van een kinesist dient dat ook vooraf vermeld te worden.

De formulieren moeten binnen de 14 dagen na het ongeval, samen met een klevertje van de mutualiteit persoonlijk worden overhandigd aan de secretaris Philippe Cailliau ( Binnenkouter 59, 8970 Poperinge ) en dit enkel na een telefonische afspraak ( mobiel : 0499/516264 ). Aansluitend krijgt u een afgiftebewijs van de secretaris en enkele dagen later zal u via het secretariaat een brief ontvangen met een dossiernummer, een reglement en een attest van herstel dat door de dokter na herstel moet ingevuld worden.

Hou alle rekeningen en doktersbriefjes bij. Het attest van terugbetaling mutualiteit, de rekeningen en het attest van herstel moet eveneens binnen gebracht worden bij de secretaris waarna u via overschrijving op uw rekening de niet gerecupereerde kosten terugbetaald krijgt.

Het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond komt enkel tussen in medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval. Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping, kosten kledij, kosten bril, hoorapparaten, ... Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn ( zoals loonverlies, medische kosten, hospitalisatie, ... ) dan dient een privé verzekering afgesloten te worden.

Meer info en vragen : secretaris Philippe Cailliau - mail :secretariaat@kfcpoperinge.be- 0499/516264

Mutualiteit

U kan een deel van het inschrijvingsgeld recupereren via uw mutualiteit. Druk het attest af en bezorg aan je trainer of KFC bestuursleden.