Charter Supporters


Supporters van jeugdploegen zijn van hartelijk welkom op de terreinen en in de kantine van KFC Poperinge.

Supporters kunnen voor een aangename sfeer zorgen tijdens de wedstrijden.

Wel gaat het jeugdbestuur van KFC Poperinge ervan uit dat de supporters zich steeds WAARDIG gedragen.

1. SPORTIEF GEDRAG en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel ten opzichte van uw favoriete ploeg, de jeugdopleider, de afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult net als onze trainers en afgevaardigden ook een voorbeeldfunctie. Wij verwachten dus een POSITIEVE INGESTELDHEID!

2. Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van uw kind op en buiten het veld.

3. BELANGRIJK: steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard!

4. Moedig alle spelers aan, zonder langs de zijlijn instructies te geven! Dit laatste is het werk van de trainer.

5. Blijf positief tegenover de wedstrijdleiding. Ook voor de scheidsrechter is jeugdvoetbal een hobby en die man doet steeds zijn uiterste best om voor beide ploegen eerlijk te fluiten! Ook als hij al eens een foutje maakt.

6. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.

7. Respecteer de Fair Play Charter !

8. Aarzel niet om bij problemen op ons af te komen. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.

SAMEN met onze supporters kunnen we er iets tofs van maken!