Onze missie & visie

Wij beschouwen als de reden van ons bestaan, als onze missie, als onze rol:

'Poperinge lokaal voetbal geven'.

ONZE MISSIE


Onze voetbalclubbiedt in Poperinge sedert 1908 diensten aan, die voldoen aan twee noden, namelijk aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal spelen én aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streven steeds naar een evenwicht van die twee diensten.

De steeds veranderende voetbalwereldnoodzaaktons evenwel onze missie scherper te stellen. De degradaties van het Eerste elftal in 2006, 2009 en de twee daarop volgende promoveringen, alsook de degradatie van 2012 zijn telkens gepaard gegaan met vertrek van spelers uit eigen opleiding en met aantrekken van spelers uit andere clubs. Door die gang van zaken kregen onze jeugdspelers geen zicht meer om ooit te kunnen aantreden in het A-elftal. Dat hield ook in dat op termijn de jeugdelftallen in lagere reeksen zouden moeten gaan spelen.

Door de landelijke trend van minder toeschouwers zien we geen duurzame verhoging van het aantal toeschouwers meer. We geven dan ook voorrang aan de mogelijkheid om spelers uit onze eigen opleiding in ons eerste elftal te laten spelen, zonder evenwel het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen. Dát... is lokaal voetbal.

Wij beschouwen als de reden van ons bestaan, als onze missie, als onze rol:

“… Poperinge lokaal voetbal geven”


ONZE VISIE


Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Wij willen hét trefcentrum, hét voetbalhuis vanlokaalvoetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, G-voetbal, seniorvoetbal, veteranenvoetbal, zowel in competitie als in recreatie.

ONZE JEUGDOPLEIDING


Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. De zaterdag en de zondag moet erin het stadion een gezellige voetbaldrukte heersen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KFC de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met namein het lokale eerste elftal te spelen.

ONZE SENIOR SPELERS


We streven er naar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze senior spelers en ook om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers.We komen uit met drieelftallen senior spelers, namelijk KFC A, KFC B en het Beloften-elftal. Met KFC A hebben we de ambitie om, zoals in het verleden, deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. We nemen voor waar aan dat wij daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken. Anderzijds en trouw aan onze missie wil KFC dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding.

KFC B isons nieuwe en tweede elftal zijn in de competities Stijgen en Dalen. KFC B zal starten in de 4° provinciale reeks. Met KFC B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze eigen opleiding in een elftal Stijgen/Dalen. Alzo vermijden we dat ze onze vereniging moeten verlaten. Die mogelijkheid moet het opvoeren van de gedrevenheid bij onze jonge spelers in de hand werken. Het spelen in KFC B kan een aanleg voor KFC A zichtbaar maken en het zal bijdragen aan de belangstelling voor ons lokaal voetbal.

Ons derde elftal is dat van de Beloften; de naam spreekt voor zichzelf.

De toeschouwers willen wij op zondagnamiddag het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers. De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop. Omdat voetbal bij ons recreatie, entertainment, is, blijven de wedstrijden als regel gespeeld de zondagnamiddag. We streven naar zo veel mogelijk toeschouwers.

ONZE VRIJWILLIGERS

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. KFC volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.

Wij willen groeien en onze groei zal liggen in de bloei van het lokaal voetbal!