Gedragscode voor afgevaardigden


De belangrijkste taak van de afgevaardigde is het extra begeleiden en ondersteunen van de jeugdvoetballers waarbij discipline, orde, tucht en sportiviteit belangrijke waarden zijn.

De afgevaardigde heeft akte genomen van de visie van de club en helpt mee deze zo optimaal mogelijk in de praktijk om te zetten. Indien de afgevaardigde opmerkingen heeft die de club/het team ten goede kunnen komen, worden deze gemeld aan de verantwoordelijken van de afgevaardigden (Sven Polley, Bart Vanneste) of de TVJO.

Wat doet de afgevaardigde niet :

Ø De afgevaardigde geeft geen openlijk kritiek.

Ø De afgevaardigde maakt geen misbruik van zijn nauwe betrokkenheid bij de ploeg om de trainers te beïnvloeden.

Ø De afgevaardigde mengt zich niet in de ploegopstelling, de opdeling in teams, beurtrolsystemen, spelersevaluatie.

Ø De afgevaardigde coacht niet.

Ø Voor en tijdens de wedstrijden is het verboden alcohol te nuttigen.

Ø In het bijzijn van de spelers wordt niet gerookt

Wat doet de afgevaardigde wel :

Ø Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie voor het team en handelt er ook naar. Hij/zij gedraagt zich ten alle tijden sportief (fair-play). Ø Hij/zij heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders.

Ø Hij/zij vermijdt handelingen van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen


De trainers krijgen meldingsplicht aan het bestuur/coördinatoren wanneer de afgevaardigde deze richtlijnen niet naleeft.


Een KFC afgevaardigde dient administratief een aantal taken uit te voeren. Hierna volgt een overzicht van zijn administratief takenpakket :

Ø In het bezit zijn van een bestuursledenlijst waarbij contactgegevens nuttig kunnen zijn

Ø Een naamlijst van de spelers met adres en telefoonnummer, waar de afgevaardigde begeleider voor is.

Ø Een teammap met alle ingelezen identiteitskaarten van de spelers

Ø Enkele getuigschriften ongevalsaangifte om indien nodig aan de speler mee te geven die zich tijdens het voetbalspel gekwetst heeft.

Ø De KFC afgevaardigde dient in het bezit te zijn van een persoonlijke toegangscode van het systeem van digitale wedstrijdenbladen ( wedstrijdbladen.be ) en krijgt deze van de secretaris - voor nieuwe afgevaardigden plannen de verantwoordelijken van de afgevaardigdensteeds een opleidingsmoment


De KFC afgevaardigde speelt een heel belangrijke rol in de organisatie van wedstrijden. Hieronder vindt u een overzicht :

Vóór de wedstrijd :

Ø De afgevaardigde zorgt voor de kledij bij de wedstrijden. Hij kijkt na welke uitrusting hij dient mee te nemen. Hou er rekening mee dat de thuisploeg zich dient aan te passen wat de kleuren betreft. De wedstrijdtruien kunnen voor de wedstrijd afgehaald worden in het zgn. KFC "tickettenkot" en dient daar ook na de wedstrijd terug geplaatst te worden in functie van de was

Ø Bij thuiswedstrijden, steeds tijdig aanwezig zijn (= ongeveer 1u15 voor aanvang match). Voor de uitwedstrijden: tijdig vertrekken om ongeveer 1u00 voor aanvang van de wedstrijd aan te komen. Afspreken met de trainer!!!

Ø De afgevaardigde moet een officiële armband dragen (wit bij thuiswedstrijden, driekleur bij uitwedstrijden) vanaf U14.

Ø Ontvangen van de bezoekende ploeg en aanduiden van kleedkamer en terrein.

Ø Ontvangen van de scheidsrechter, aanduiden van kleedkamer en terrein. Indien hij dat wenst, meegaan voor de terreinkeuring en vragen wat hij wenst als frisdrank, voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Ook vragen hoeveel geld hij mag ontvangen, want volgens het bondsreglement moet hij betaald zijn vóór de wedstrijd. Vraag ook of hij waardevolle voorwerpen in bewaring te geven heeft. Spreek af met betrekking tot het sluiten van de kleedkamer van de scheidsrechter.

Ø Bij thuiswedstrijden zijn de afgevaardigden van de U7 tem U13 samen met de trainers verantwoordelijk voor het plaatsen van de doelen. Er dient aandacht besteed te worden aan het verankeren van de goals (KB 2001)

Ø Verzamelen van de identiteitskaarten (vanaf U14) en vervolgens afspreken met de bezoekende afgevaardigde om het digitaal scheidsrechter blad in te vullen; dit gebeurt in de ontvangstzaal. De afgevaardigde zorgt ervoor dat het scheidsrechter blad correct wordt ingevuld. Het niet correct invullen heeft financiële implicaties voor de club.

Ø Tegenstander op de hoogte brengen dat er drankfonteinen aanwezig zijn om drinkflessen aan te vullen.

Ø Twee wedstrijdballen, met gepaste druk, aan de scheidsrechter bezorgen en afspreken wanneer de spelers zich moeten aanbieden, voor het nazicht van schoenen en kledij.

Ø Voor dat de wedstrijd van start gaat, er voor zorgen dat de kleedkamers van de spelers en van de scheidsrechter op slot gaan, dus moet je in het bezit zijn van sleutels.

Tijdens de wedstrijd :

Ø De reservebal(len) bijhouden.

Ø De afgevaardigde staat in voor de verzorging van de spelers. Bij ernstige blessures instaan voor begeleiding van de speler naar de dokter/ziekenhuis. Bij thuiswedstrijden mag je zelf niet meegaan omdat je ter beschikking moet blijven van de scheidsrechter. Bij uitwedstrijden mag je wel meegaan maar het wordt aangeraden dat één van de ouders meegaat. Zorg dat je een verzorgingstas met water, spons en bus met verzorgende spray bij je hebt. Een verbandkist voor de eerste zorgen en een draagberrie moeten binnen handbereik zijn.

Ø Hij/zij zorgt ervoor dat de bankzitters, vooral tijdens de wintermaanden, voldoende warm gekleed zijn (trainingsjas).

Ø Let er op dat onbevoegden niet in de neutrale zone of op het terrein komen. Bij de duiveltjeswedstrijden ouders vriendelijk verzoeken om afstand te houden en niet te dicht op de lijn te staan.

Ø De sportieve leiding laat hij/zij over aan de trainer - laat de trainer coachen, ... de afgevaardigde coacht niet en is geen tweede coach.

Na de wedstrijd :

Ø De bezoekers en scheidsrechter feliciteren voor de prestaties en ze begeleiden tot in de kleedkamers.

Ø De wedstrijdballen terug op de voorziene plaats brengen.

Ø De afgevaardigde verzamelt en controleert de kledij vooraleer deze op te bergen. (in samenwerking met de spelers)

Ø Het digitaal scheidsrechter blad in samenspraak met collega afgevaardigde van het ander team en scheidsrechter afsluiten

Ø De scheidsrechter uitnodigen voor een receptie in de kantine.

Ø Drankjes/drankbon uitdelen aan de eigen spelers.EEN GOEDE AFGEVAARDIGDE IS ER VOOR IEDERE SPELER EN BEWAART ZIJN NEUTRALITEIT!!!