Charter Jeugdbestuur


Het jeugdbestuur is een belangrijke schakel binnen onze vereniging. U zet mee de lijnen uit die wij als vereniging gaan volgen daarom is het grootste belang dat de leden van onze jeugdwerking het goede voorbeeld geven.

1. U onderschrijft mee de missie en visie van KFC Poperinge en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel.

2. Net zoals bepaald voor jeugdspelers en ouders gedragen ook wij leden van de jeugdwerking ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein.

3. Als lid van het jeugdbestuur mag/kan er geen druk uitgeoefend worden op de sportieve beslissingen van TVJO/coördinatoren/trainers.

4. Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.

5. De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk ... ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd !

6. Toon correct gedrag en taalgebruik.

7. U ben als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt.

8. U werkt actief mee om de status van onze vereniging hoog te houden.

9. Als lid van onze jeugdwerking houdt u op een positieve manier toezicht op het naleven van de sportieve charters door zowel spelers, ouders als supporters.

Dit charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze vereniging.

We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een stap is naar sportief succes!