Worden steeds in dank aanvaard.

Ouders die benevens de spelersbijdrage een bijdrage willen leveren tot de instandhouding van onze vereniging, kunnen hiermee hun voldoening bevestigen.