Afdrukken

Lidgelden voor 2022-2023, betalen nà 30 juni is 25 € opleg (uitgezonderd seniors, U21 en G-voetbal)
3 spelers uit hetzelfde gezin krijgen korting!

SENIORS - KFC A 360 € + 50 € indien training Gent
SENIORS - KFC B 310 € + 50 € indien training Gent
SENIORS - Beloften 310 € + 50 € indien training Gent
U21  (geen ploeg in competitie in '22-'23)
U17 245 €
U15 245 €
U13 245 €
U12 245 €
U11 230 €
U10 230 €
U9 215 €
U8 215 €
U7 200 €
U6 180 €
G-Voetbal 100 €

 

 

Bij de brief die je ontving van KFC bij de start van het seizoen was een blanco-aanvraag tot terugbetaling van een deel van het lidmaatschapsgeld gevoegd.  Je kan eventueel een nieuwe blanco-aanvraag vragen aan de KFC-secretaris.

 

In de Poperingse stadskrant van oktober 2014 verscheen het hiernavolgend bericht:

 

Vrijetijdsparticipatie: een recht voor iedereen.

Voor mensen met een beperkt inkomen is het vaak niet gemakkelijk om deel te nemen aan het bestaande aanbod van sport, cultuur of jeugdwerk.  De stad en het OCMW werken samen om de financiële drempel te verlagen.

Indien je door een laag inkomen problemen ondervindt om de kostprijs van culturele, sport- of jeugdactiviteiten te betalen, kan je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming mits je inwoner van Poperinge bent, recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering of jouw inkomen lager is dan 16965,47 euro per jaar, verhoogd met 3140,77 euro per persoon ten laste, of je hebt een schuldenlast.

Je aanvraag met de nodige bewijsstukken (identiteitskaart, SIS-kaart, recentste aanslagbiljet van de personenbelasting) kun je bezorgen aan het loket van het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 (057333300).

KFC heeft enkel kennis van die voorziening in Poperinge; ouders of spelers uit andere gemeenten kunnen vragen bij het gemeentebestuur of OCMW van hun gemeente of zij ook beschikken over zo een voorziening.