Kantine:

Inkoop dranken en kleine eetwaren

Af te dragen BTW

Verbruiksgoederen Horeca

Zuurstof/Koolzuur

Drukwerk en bureaubenodigdheden

Elektriciteit, Gas, Water: 5.250 euro, BTW ex

Kabel TV

Huur & afhalen afvalcontainers

Klein materieel

Materieel Horeca

Onderhoud & herstelling gebouw 

Onderhoud & herstelling installaties, machines en uitrusting

Onderhoud & herstelling meubilair

Onderhoudsproducten

Opsmuk kantine

Onroerende voorheffing  2.050 euro

SABAM - De Billijke kantine

Taks Federaal voedselagentschap

Taks Patrimonium

Verzekeringen: BA, Brand, Multi-risico en andere: totaal: 1.550 euro

Maaltijden

Kostenvergoedingen.

Kosten overige financieringsbronnen

Inkopen handelsgoederen

Af te dragen BTW

Kosten publiciteit

Doorgestorte ontvangsten ticketverkoop

Drukwerk en bureaubenodigdheden

Kosten voetbalbond  -  toernooien

Huur installaties, machines en uitrusting

Huur meubilair

Kosten activiteiten

Optredens en animatie

Rode Kruis bij toernooien

Relatiegeschenken

Butaangas

Vergoedingen Scheidsrechters toernooien

Maaltijden

Kostenvergoedingen.