Afdrukken

Het bestuur bestaat uit volgende mensen:

De seniorscommissie, in KFC-kringen het “Hoofdbestuur” genoemd.

Op sportief vlak organiseert het hoofdbestuur, binnen de financiële lijnen die zijn uitgezet door de raad van bestuur, de sportieve diensten die worden verstrekt aan de seniorspelers.  Dat zijn onder meer de bepaling van het aantal seniorelftallen, de bepaling van het nodige sportmaterieel en sportkleren, de bepaling en toewijzing van de vereiste personen voor de sportieve werking van de trainingen en van de thuis- en uitwedstrijden, de bepaling van de trainingsuren.  Het hoofdbestuur waakt over het comfort van het publiek op de wedstrijden van het eerste elftal.

In het kader van de financiering van de kosten van de club organiseert het hoofdbestuur de werking van de kantine.
In datzelfde kader organiseert ze evenementen die specifiek gericht zijn op de financiering van de kosten van de seniorelftallen. 

Ze organiseert de ontvangst van het publiek op de wedstrijden van het Eerste elftal en ze vindt de personen die nodig zijn voor die ontvangst.

Ze organiseert tenslotte gemeenschappelijk met de jeugdcommissie andere evenementen die gericht zijn op de financiering van de algemene kosten van de club.