Afdrukken

Wie zijn we | Clubinfo

Onze vereniging werd opgericht op zondag 27 september 1908 met het doel alhier georganiseerd het voetbalspel te beoefenen. De vereniging nam de naam Football Club Poperinge aan.

Georganiseerd voetbal is een competitiesport; onze vereniging besloot dan ook, kort na de oprichting, om zich aan te sluiten bij de bond die op vandaag de Koninklijke Belgische Voetbalbond / Voetbalfederatie Vlaanderen is. De bond kende onze club het stamnummer 150 toe.

Bij de 50-jarige viering kregen we het recht om het predicaat “Koninklijk” toe te voegen aan onze naam; Koninklijke Football Club Poperinge, afgekort KFC Poperinge.

Op 16 december 1983 heeft onze vereniging, tot toen een feitelijke vereniging, bij notariële akte en in toepassing van de wet van 27 juni 1921, een rechtsvorm aangenomen, met name die van een “Vereniging zonder Winstoogmerk”(VZW). Daardoor is onze club een rechtspersoon geworden en kan hij rechtshandelingen stellen. De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 februari 1985.

In 1991 zijn we komen spelen op het stedelijk sportpark Bosco aan de Ouderdomseweg. Met toestemming van het stadsbestuur hebben we daar ook ons clubhuis met kantine, onze eigendom, gebouwd en in het weekeind van 18-8-1991 werd ons clubhuis feestelijk in gebruik genomen.

In 2005 hebben we als gevolg aan grondige wijzigingen in de wetgeving, onze statuten vernieuwd en op 23.12.2005 werden ze gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In 2013 werden opnieuw enkele wijzigingen aangebracht, waaronder de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van onze VZW naar ons clubhuis, Ouderdomseweg 5, Poperinge. Die wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30.12.2013.

 

We hebben onze Missie bepaald, alsook onze Visie op het voetbalgebeuren; ze worden verder vermeld.

Ook onze structuur is bepaald.
Het georganiseerd voetbal is uiteraard onze kerntaak. Om die sportactiviteiten mogelijk te maken zijn er diverse andere activiteiten noodzakelijk, namelijk: administratie, bepaling van de statuten van spelers en medewerkers, fiscale zaken, vinden van medewerkers, persoonszaken, ICT, communicatie, enz.. en niet het minst… de financiering van onze club.

Ons lidmaatschap van de KBVB/VFV resulteert enerzijds in een nauwe samenwerking tussen de Bond en de aangesloten clubs en anderzijds in de plicht de regels van de Bond te volgen, waaronder:

Al die activiteiten zijn georganiseerd in vier werkgebieden die we verder beschrijven, namelijk: 

 

ONZE CLUBKLEUREN:

Shirt: Rood - Geel vertikaal gestreept
(reserve shirt: Wit)

Short: Zwart

Kousen: Rood -
Geel horizontaal gestreept

 

Ons sportcomplex is te vinden op de sportzone "Bosco" , Ouderdomseweg 3, 8970 POPERINGE