Als streefdoel stelt KFC Poperinge dat iedere speler over een gemiddelde van 4 wedstrijden 50% speelgelegenheid krijgt, tenzij er inbreuken werden vastgesteld op de clubnormen/clubwaarden.

Vb.: Te laat komen, kledij niet in orde, flagrante overtredingen en of onsportief gedrag van speler of ouder, verbaal geweld tegenover scheids, of collega’s, ...

  • Wie zij identiteitskaart vergeten heeft kan niet spelen !!

  • Met het oog op selecteren richting beloften, eerste ploeg kan de U21 trainer in beslissen af te stappen van het principe.  Vijfentwintig minuten (25’) moet echter het minimum streefdoel blijven.

Objectief bewaken van deze principes gebeurt via het wedstrijdverslag in te vullen door de trainers in het programma socceronline.

Dit wordt ook op het terrein opgevolgd door de jeugdcoördinatoren.