KFC Footlunch tvv KFC Jeugd

Spelersbijdragen voor 2017-2018, betalen voor 30 juni is 25 € korting (uitgezonderd seniors)

SENIORS - KFC A 320 + 50 € indien training Gent
SENIORS - KFC B 300 + 50 € indien training Gent
SENIORS - Beloften 300 €
U21 270 €
U17 250 €
U15 250 €
U13 250 €
U12 250 €
U11 235 €
U10 235 €
U9 220 €
U8 220 €
U7 200 €
U6 180 €
G-Voetbal 115 €

 

Via uw ziekenfonds kan u een teruggave van een deel van het lidgeld verkrijgen.  Hieronder kan u het document van uw ziekenfonds downloaden en laten invullen door de secretaris.


In de Poperingse stadskrant van oktober 2014 verscheen het hiernavolgend bericht:

Vrijetijdsparticipatie: een recht voor iedereen.

Voor mensen met een beperkt inkomen is het vaak niet gemakkelijk om deel te nemen aan het bestaande aanbod van sport, cultuur of jeugdwerk.  De stad en het OCMW werken samen om de financiële drempel te verlagen.

Indien je door een laag inkomen problemen ondervindt om de kostprijs van culturele, sport- of jeugdactiviteiten te betalen, kan je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming mits je inwoner van Poperinge bent, recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering of jouw inkomen lager is dan 16965,47 euro per jaar, verhoogd met 3140,77 euro per persoon ten laste, of je hebt een schuldenlast.

Je aanvraag met de nodige bewijsstukken (identiteitskaart, SIS-kaart, recentste aanslagbiljet van de personenbelasting) kun je bezorgen aan het loket van het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 (057333300).

KFC heeft enkel kennis van die voorziening in Poperinge; ouders of spelers uit andere gemeenten kunnen vragen bij het gemeentebestuur of OCMW van hun gemeente of zij ook beschikken over zo een voorziening.